Ngày 8/11/2011, SATA nhận được thông báo trúng thầu của Đoàn Tiếp Viên thuộc Tổng Công ty hàng không Việt Nam, gói thầu “Phần mềm xử lý thông tin bay và thông tin phản hồi của tiếp viên”. Hiện nay, SATA và Đoàn Tiếp viên đang tiến hàng đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng. Đã 5 năm qua, Đoàn Tiếp viên luôn là khách hàng thân tín nhất của SATA. SATA đã thực hiện các dự án cho Đoàn Tiếp viên như: Phần mềm tin nhắn SATA-SMS; Website thông tin nội bộ; Phần mềm quản lý nhân sự - tiền lương và chấm công SATA-HRM, …