Thiết lập các tiêu chí quản lý giao dịch như: mã giao dịch, ngày giao dịch, tên sản phẩm, tên khách hàng, nhân viên tư vấn, kết quả giao dich: thành công hoặc không thành công, lý do không thành công
SATA - CRM là giải pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thông qua hệ thống, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Khi cần đến, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các đặc điểm của phần mềm:

Quản lý hồ sơ khách hàng
Thiết lập các tiêu chí quản lý khách hàng như: mã khách hàng, họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, fax, email, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, doanh số.
Có thể tự định nghĩa các loại khách hàng: khách qua email, khách báo chí, khách tự đến, khách thỉnh thoảng, thường xuyên …
Cho phép tìm kiếm, chuyển danh sách khách hàng ra excel, lọc khách hàng theo họ tên, địa chỉ liên lạc, doanh số, nhân viên tư vấn.
Quản lý sản phẩm
Thiết lập các tiêu chí quản lý sản phẩm như: mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, diện tích, vị trí, tầng số nhà, thửa, nền , nhân viên tư vấn, giá.
Có thể tự định nghĩa loại sản phẩm.
Cho phép tìm kiếm, chuyển danh sách khách hàng ra excel, lọc sản phẩm theo: tên sản phẩm, mã sản phẩm, nhân viên tư vấn, địa chỉ.
Quản lý nhân viên tư vấn
Thiết lập các tiêu chí quản lý sản nhân viên như: mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, daonh số, chức vụ
Có thể tự định nghĩa chức vụ nhân viên.
Cho phép tìm kiếm, chuyển danh sách khách hàng ra excel, lọc nhân viên theo: tên sản phẩm, mã sản phẩm, doanh số.
 
Quản lý giao dịch: 
Tình trạng giao dịch: đang giao dịch, thành công, không thành công
Có thể tự định nghĩa nguyên nhân thành công hoặc thất bại của giao dịch.
Cho phép tìm kiếm, chuyển danh sách khách hàng ra excel, lọc giao dịch theo: mã giao dịch, ngày giao dịch, nhân viên tư vấn, tên khách hàng.
Hoạt động:
Nhân viên tư vấn cho khách hàng một sản phẩm nào đó:
Khách hàng đồng ý sẽ giao dịch, kết thúc giao dịch sẽ lưu thông tin khách hàng, sản phẩm, tên nhân viên tư vấn, và phiên giao dịch. Kết thúc giao dịch thành công. Doanh số sẽ được cộng vào nhân viên tư vấn, khách hàng.
Khách hàng không đồng ý, giao dịch không thành công, lưu thông tin khách hàng, nguyên nhân thất bại (ý kiến khách hàng tại sao không đồng ý với sản phẩm đó)Tích hợp tính năng gửi Email chăm sóc khách hàng
Khi đến ngày thành lập công ty hoặc ngày sinh nhật thì hệ thống nhắc nhở gửi email theo nội dung soạn trước cho danh sách khách hàng trong phần mềm
Gửi email từ phần mềm quản lý khách hàng với mẫu email có sẵn hoặc nhập nội dung mới.
Địa chỉ email được lấy từ danh sách khách hàng có sẵn của phần mềm hoặc lấy từ nguồn bên ngoài
Cho phép khách hàng tự xây dựng mẫu email (email template)
Khách hàng phải có smtp serverTích hợp tính năng gửi Email chăm sóc khách hàng
Khi đến ngày thành lập công ty hoặc ngày sinh nhật thì hệ thống nhắc nhở Gửi sms theo nội dung soạn trước cho danh sách khách hàng trong phần mềm
Gửi SMS từ phần mềm quản lý khách hàng theo mẫu SMS có sẵn
*** Khách hàng tự trang bị có sim và thiết bị USB 3G (Nếu số lượng tin nhắn gửi không nhiều khoảng 100 -200 khách hàng), hoặc thiết bị modem GSM nếu gửi số lượng tin nhắn nhiều.Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần chạy demo, Quý khách hàng liên hệ Phòng kinh doanh SATA:  08-62942356 hoặc sales@sataco.com, info@sataco.com